“Piratiko Mitho Tirsana”- “Bir Bikram 2 – Movie Song

“Piratiko Mitho Tirsana”- “Bir Bikram 2 – Movie Song

447


►Orginal Singer: Indrajeet Mijar, Bharati Ghimire
►Singer: Tara Prakash Limbu, Melina Rai
►Music: Ranjeet Gajmer
►Lyrics: Kusum Gajmer Tulsi Ghimire
►Color: Jeevan Thapa
►Choreographer: Kabiraj Gahatraj
►Edit: Banish Shah
►Dop: Sudip Baral
►Director: Milan Chams

Please Comments below

SHARE